Aktualnosci

Published on 2 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Projekt „Ciąża bez alkoholu”

Projekt „Ciąża bez alkoholu”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach już po raz czwarty we współpracy z Położną z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach – Panią Barbarą Bienias zrealizowała projekt w klasach III gimnazjum we wszystkich Szkołach na terenie Gminy Szaflary mający na celu upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania całkowitej abstynencji przez kobiety w ciąży, jak również informacji jakie skutki wywiera alkohol na płód oraz o tym, jak pomóc dziecku z FAS/FASD.

Przy pomocy materiałów edukacyjnych w postaci ulotek oraz informatorów Pani Barbara w ciekawy i profesjonalny sposób przedstawiła problem, ukazując skutki wypicia już nawet jednej dawki alkoholu na płód. Ponadto przeprowadziła prelekcje na temat współczesnych zagrożeń związanych z piciem alkoholu, przekazała też materiały pomocnicze zarówno dla wszystkich uczniów w formie ulotki zawierającej podstawowe dane na temat skutków spożywania alkoholu w ciąży oraz dla nauczycieli czy rodziców: „Zrozumieć dziecko z FAS”

Ogółem z prelekcji skorzystało 92 uczniów. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która nie wahała się zadawać trudnych pytań na nurtujące ją problemy. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, a szczególnie Pani Barbarze Bienias dziękuję.

 

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑