Aktualnosci no image

Published on 3 grudnia, 2013 | by Katarzyna

0

Sprawozdanie z realizacji projektu – ZSPiG w Maruszynie Górnej

Projekt „Chcę być człowiekiem – żyć bez uzależnień” był  realizowany w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej w terminie luty – listopad 2013 r.

Głównym celem programu było i nadal jest izolowanie dzieci i młodzieży od chęci i prób sięgania po środki uzależniające jakimi są: alkohol, papierosy, używki oraz komputer a w szczególności gry komputerowe poprzez odpowiednie kierowanie ich rozwojem intelektualno – emocjonalnym.Wszyscy nauczyciele naszej szkoły byli głęboko zaangażowanymi w realizację szeroko pojętej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży obejmującej działania mające na celu dostarczenie im wiedzy powodującej świadome wybory. Główny nacisk położyliśmy na propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych a także na kształtowanie umiejętności świadomego wyboru między dobrem a złem.

Szeroko pojętą profilaktykę zaczęliśmy już od naszych najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego, którzy pod opieką pani mgr Lucyny Leśniak – Mazur wzięli udział w akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” uczniowie nauczania wczesnoszkolnego pod kierunkiem pana mgr. Tomasza Mazura przygotowali przedstawienie teatralne „W zdrowym ciele, zdrowy duch” propagujące zdrowe odżywianie oraz zdrowy i aktywny styl życia. Nasi uczniowie w całym okresie trwania programu brali udział w licznych konkursach profilaktycznych organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnosząc liczne sukcesy. Monika Michniak przygotowywana przez panią Stanisławę Wojtusiak – nauczyciela przyrody i matematyki – zajęła 5 miejsce w konkursie „Mówię stop uzależnieniom”. Panie: Małgorzata Potyra i mgr Helena Zapotoczna mogą poszczycić się sukcesami swoich podopiecznych w konkursach plastycznych, Sylwia Szczypta z klasy III zajęła 1 miejsce w konkursie „Pocztówka Gminy Szaflary”. W tym samym konkursie 2 miejsce zajęła Marzena Podczerwińska z klasy II, 3 miejsce Jolanta Strzęp (w kategorii gimnazjum), a wyróżnienie Emilia Rozwardowska z klasy II.Pan mgr Konrad Kuźmiński koordynator programu „Trzymaj formę” i „Dziękuję nie palę” może pochwalić się sukcesami w konkursach profilaktycznych i prezentacjach o tematyce profilaktycznej. Marzena Sądelska z klasy II G wygrała konkurs wiedzy Profilaktycznej, a Klaudia Szostak konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce profilaktycznej.Ogromną pracę wykonały również panie: Marta Bryniarska, mgr Beata Serwatowicz oraz mgr Danuta Budzyk, obejmując patronat nad przygotowaniem zbioru opowiadań i bajek profilaktycznych, których autorami są uczniowie naszej szkoły.W całej akcji profilaktycznej nie zapomnieliśmy również o rodzicach. Zorganizowano dla nich szkolenie z zakresu narkomanii i uzależnień. Rodzice otrzymali ulotki informacyjne: „Marihuana? Dopalacze? – to ich nie kręci”, z których mogli dowiedzieć się o negatywnych skutkach regularnego i długotrwałego używania narkotyków i substancji psychoaktywnych. Nie tylko rodzice, ale także i całe Grono Pedagogiczne wzięło udział w szkoleniu „Stop dopalaczom”.Nasza działalność profilaktyczna nie byłaby tak owocna gdyby nie wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki przyznanej kwocie w wysokości 2000 zł mogliśmy sfinansować druk zbioru opowiadań i bajek profilaktycznych, pokryć koszty wycieczki do Krynicy Górskiej jako nagrody dla uczestników akcji i konkursów profilaktycznych, a także zakupić zestaw gier edukacyjnych na zajęcia profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosły i nadal będą przynosiły pozytywne efekty. Liczymy również na dalszą współpracę i wsparcie ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kolejnych latach.

Opracowała:

      mgr Beata Serwatowicz

                                                                                                                                                                                      koordynator w/w projektu


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑