Aktualnosci

Published on 30 listopada, 2016 | by Katarzyna

0

„Świat techniki zamiast używek”

Świat techniki w Bańskiej Wyżnej

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej od maja realizowany jest projekt „Świat techniki zamiast używek”, który wpisuje się w realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży” i jest finansowany przez Urząd Gminy w Szaflarach. Pieniądze na organizację 120 godzin zajęć pozyskało Stowarzyszenie NaSa Bańska Wyżna. Na potrzeby realizacji projektu Stowarzyszenie zakupiło 2 zestawy klocków konstrukcyjnych.

W zajęciach z robotyki bierze udział 30 uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki. Uczniowie rozwijają zdolność logicznego myślenia oraz pobudzają wyobraźnię przestrzenną. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży o utrudnionym dostępie do ofert zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i nowatorski.

img_20161026_142230_burst001_cover-resized img_20161031_135026-resized-150x150 img_20161107_133502-resized-150x150 img_20161108_134541-resized img_20161115_140110-resized-150x150

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑