Aktualnosci

Published on 25 listopada, 2021 | by Katarzyna

0

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Gminie Szaflary

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Gminie Szaflary był realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin dydaktycznych). Zakwalifikowanych do udziału zostało 12 osób, (10 kobiet i 2 mężczyzn), program ukończyło 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna). Zajęcia zawierały krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym była również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Program składał się z trzech części tematycznych:

Cześć I dotyczyła relacji dorosły – dziecko.

Tematyka zajęć obejmowała: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalały poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Część II uczyła budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem).

Tematyka zajęć obejmowała: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalili umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.

Część III była skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków.

Zajęcia poszerzały wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiedzieli się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży. Uczestnicząc w programie rodzice dowiedzieli się i nauczyli, jak wykorzystywać w rodzicielskiej praktyce własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegali. Proces ten często wymaga od uczestników warsztatów wewnętrznego przeżycia treści zajęć oraz otwarcia się na inne osoby w grupie.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  osoby biorące w nim udział nabyły szereg nowych umiejętności w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nawiązywaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji z nimi. Program ten wspiera rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji, dlatego tak ważne jest kontynuowanie go na przyszłość.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑