Aktualnosci

Published on 27 maja, 2019 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla nauczycieli

Podsumowanie szkolenia dla nauczycieli

            W dniu 23 maja br. w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szkole Podstawowej w Zaskalu zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli na temat: „Norma a patologia w okresie adolescencji. Psychoseksualność młodzieży”. Celem szkolenia było szczegółowe omówienie kryzysu dorastania jako podstawy do tworzenia tożsamości młodych ludzi. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z jednej strony z korzystnymi strategiami radzenia sobie przez młodzież z wyzwaniami rozwojowymi, z drugiej, wzbogacić swoją wiedzę w zakresie pracy z szeroko rozumianą psychopatologią.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Lubę Tabaczyńską Perek, psychoterapeutę, pracującą na co dzień w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Targu, a wzięło w nim udział 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu, Maruszynie Górnej, Maruszynie Dolnej, Skrzypnem oraz Borze.

O tym jak ważne tematy zostały poruszone podczas prelekcji niech świadczy fakt, iż nauczyciele po jej zakończeniu wnioskowali  do Gminnej Komisji o organizowanie tego typu szkoleń kilka razy do roku, a jeżeli nie jest to możliwe, to przynajmniej raz na półrocze.

Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pedagogom za przybycie, a Pani Lubie Tabaczyńskiej Perek za profesjonalizm i zaangażowanie podczas szkolenia.

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑