Aktualnosci

Published on 17 czerwca, 2022 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla rodziców

Szkolenie dla rodziców

„Profilaktyka zdrowia psychicznego Twojego Dziecka – zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych”

w SP w Maruszynie Górnej.

Dzięki współpracy szkoły z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach w dniu 6 czerwca spotkaliśmy się w gronie Rodziców i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej z panią psycholog Weroniką Potaczek.

Tematem spotkania były tematy używek, substancji psychoaktywnych. Omówiono ich dostępność oraz wpływ na kształtującą się osobowość dziecka. Została dokładnie i w przystępny sposób przybliżona kwestia kształtowania się uzależnienia w kontekście biochemii neuroprzekaźników. Pani psycholog zaprezentowała również możliwości działania dostępne dla nas, osób dorosłych, w celu właściwego kształtowania postaw dzieci wobec zachowań ryzykownych. Rozmowa miała charakter wspierający, prezentujący właściwe praktyki oraz wiedzę niezbędną do oceny zagrożenia. W kontekście nadchodzących zmian w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych uważamy, że organizowanie takich spotkań ze specjalistami stanie się stałą praktyką w naszej szkole.

Oprac.

Konrad Kuźmiński

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑