Aktualnosci

Published on 14 marca, 2013 | by Katarzyna

0

„Uzależnienie jest degradacją psychiczną, fizyczną i moralną”

W dniu 01.03.2013 w ramach gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii  odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas trzecich gimnazjum z Gminy Szaflary  na temat: „Uzależnienie jest to degradacja psychiczna, fizyczna, moralna”, prowadzone przez panią psycholog
z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Rozpoczynając zajęcia pani psycholog wręczyła słuchaczom piramidy i poprosiła o ich uzupełnienie według hierarchii wartości i potrzeb. Młodzież gimnazjalna najwyżej  ceni sobie miłość, rodzinę i wykształcenie, co dobrze rokuje na przyszłość.   Zajęcia prowadzone były metodą wykładowo-warsztatową. Pani przypomniała co to jest uzależnienie, sztuczne i naturalne sposoby radzenia sobie z problemami oraz asertywność. Młodzież obejrzała krótkie fragmenty filmów, metodą warsztatu pracowała nad uświadomieniem sobie tragicznych skutków psychicznego, fizycznego i chemicznego uzależnienia. Zajęcia profilaktyczne poruszające tak ważne tematy jak alkohol, narkotyki w tym dopalacze oraz wchodzenie w dorosłość wymaga od prowadzącego zwrócenie  na dokonywanie życiowych wyborów przez młodych ludzi. Wybór  właściwych wartości stanowi wstęp do rozważań na temat konsekwencji  życiowych przedsięwzięć. Merytoryczna wiedza o tragicznych skutkach uzależnień  obala mity funkcjonujące w świadomości młodzieży: „alkohol rozluźnia”, „piwo to nie alkohol”, „raz wezmę to się nie uzależnię”, „dopalacze są bezpieczne”. Te i wiele innych mitów zostaje obalonych na bazie cudzego doświadczenia oraz podczas spotkań ze specjalistami. Jakie szkody psychiczne wyrządzają narkotyki? Otóż człowiek zażywający narkotyki może być agresywny, może też odczuwać lęk lub doświadczać przerażających halucynacji. To wszystko może poważnie zaszkodzić zdrowiu psychicznemu. Nawet jednorazowe użycie narkotyków może wywołać długotrwałe zmiany w działaniu komórek nerwowych. Zażywanie narkotyków powoduje poważne zmiany w działaniu bardzo wrażliwych komórek mózgu. Pod wpływem narkotyków i innych środków chemicznych następują zmiany w zachowaniu  Zażywający narkotyki tracą zainteresowanie przyjaciółmi, pracą oraz swoimi pasjami. Często są zaniedbani.. Jedynym zainteresowaniem jest problem zdobycia coraz większej ilości narkotyków, w tym pieniędzy na ich zakup.. Nasilają się konflikty z otoczeniem, często także zaczynają się kłopoty
z prawem. W ostateczności  narkomanii tracą pracę, rodzinę i popadają w konflikt z prawem . W wieku około 30 lat umierają. Stosując zasadę, że
„ lepiej zapobiegać niż leczyć” życzę wszystkim  uczestnikom gimnazjalistom trzeźwego spojrzenia  w przyszłość.

Zofia Strama


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑