Aktualnosci

Published on 17 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Warsztaty profilaktyczne w SP w Maruszynie Dolnej

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej 9 marca miały miejsce dwa spotkania z terapeutą uzależnień Panem Arturem Tebień  z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki . Klasa IV uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych na temat „Przyjazna zabawa to dobra zabawa”. Klasa VII  miała natomiast spotkanie o tematyce „Zagrożenia cywilizacyjne” ze szczególnym omówieniem uzależnienia od Internetu. Pan Artur bardzo szybko zjednał sobie przychylność i otwartość uczniów poprzez wprowadzenie ciekawych form pracy m.in. zabaw, prezentacji na monitorze interaktywnym. Uczniowie obu klas aktywnie uczestniczyli w zajęciach. W opinii nauczycieli szkolenia wywarły na uczestnikach ogromne wrażenie, o czym świadczą zapytania uczniów ,,czy będzie takich więcej?” Warsztaty były bardzo wartościowe i spójne z realizacją treści programu profilaktyczno -wychowawczego w szkole.

Tekst i zdjęcia: Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑